Uw data

Uw data zijn uw kostbaarste bezit

Webgebaseerde toepassingen voor uw databeheer

MedDb nv is een Belgisch bedrijf met afdelingen in Londen en Berlijn, dat actief is op het vlak van database-gestuurde webtechnologie en dat zich daarbij gespecialiseerd heeft in de medische en farmaceutische branche. Daarnaast heeft onze technologie ook zijn intrede gedaan in andere domeinen waar een db gestuurde weboplossing nodig was.  Deze onderneming werd in 1990 opgestart als een client-servertoepassing in een farmaceutische CRM-toepassing, die de technologische ontwikkeling doormaakte naar de hedendaagse database-gestuurde webtechnologie.

MedDb ontwerpt webgebaseerde database toepassingen (of database-gestuurde websites) die uw klanten in staat stellen online informatie te verstrekken, informatie te (door)zoeken via onze DMS applicatie, research te doen en gepersonaliseerde informatie te ontvangen in complexe rapporten via Business Object.

Data oplossingen voor uw bedrijf en business

Elk bedrijf dat over data beschikt kan niet zonder  een degelijke database-programmering. Onze database ontwikkeling zal u stevige oplossingen bieden voor ingewikkelde backend database problemen. MedDb beschikt hiervoor over senior db engineers om dit te verwezenlijken.  We hebben ervaring met het merendeel van de database constructies. MedDb Solutions is uw toevlucht als u voor uw business nood heeft aan een bepaalde database-toepassing programmatie voor web, technologie en internet en business oplossingen.

MedDb heeft ervaring met verscheidene SQL servers, Oracle, Sybase en andere. De standaard database die momenteel vooropgesteld wordt is Microsoft SQL 2019. De gedrevenheid om productievere en effectievere organisaties op te zetten bracht ondernemingsmanagers ertoe, op zoek te gaan naar nieuwe methodes voor het meten en het nauwgezet volgen van ondernemingsactiviteiten en procedures.

MedDb gaat verder dan het verkopen van een database toepassing. In wezen doen wij dit zelf niet maar gebruiken de database technologie om gepaste antwoorden te vinden op de belangrijke vragen en noden van uw bedrijf. Daarom is een ver doorgedreven  projectanalyse en projectmanagement van groot belang. MedDb kan hiervoor zorgen door de juiste adviezen en oplossingen aan te bieden.