DB technologie

Data toepassingen

Database gestuurde webtoepassingen

Het inzetten van database-gestuurde toepassingen biedt de mogelijkheid inhoud te scheiden van presentatie. Ten eerste draagt opslag van de gewenste informatie in een database of toegang tot bestaande databases bij tot een verlaging van de ontwikkelingskosten. 
Voorts wordt de continue last van site-onderhoud aanzienlijk verlaagd door het gebruik van technologie met database-integratie. Webpagina’s kunnen op dynamische wijze bijgewerkt worden door de informatie in de database zelf te wijzigen. Informatie wijzigen in de database vergt veel minder tijd dan het handmatig creëren van nieuwe webpagina’s of het manueel bewerken van webpagina’s. Eén keer een HTML template aanmaken en deze met nieuwe inhoud samenvoegen, is een betrouwbaardere manier voor het publiceren van informatie met een consistente lay-out ongeacht het aantal wijzigingen de inhoud van de pagina ook moge ondergaan.

Database-integratietechnologie verhoogt tevens web-interactiviteit. MedDb beschikt over een geavanceerd web based DMS (document management systeem) waarbij de toegang tot de adequate gegevens snel kan worden verkregen en dit volgens de gedefinieerde toegangsrechten. SQL 2014 is vandaag de standaard db technologie die MedDb vooropstelt. SQL Server 2019 maakt het voor de klanten mogelijk om missiekritieke toepassingen en oplossingen voor grote gegevensvolumes te bouwen door gebruik te maken van hoogwaardige technologie in het geheugen binnen OLTP, gegevensopslag, BI en analysewerkvolumes.