Ons Team

MedDb beschikt over een multidiciplinair team
team

De Web ontwikkelaar

Op een gegeven ogenblik zal uw ontwikkelingsproject voor uw web software de inzet van een geschoolde webontwikkelaar vergen. Uw software-ontwikkelingsplan moet worden georganiseerd om ervoor te zorgen dat uw nieuw project niet ter wereld komt als een onhandelbaar, verward kluwen van codes vol bugs. Soms is het zinvol functionaliteit toe te voegen aan een bestaand software-product. Soms heeft het zin een toepassing op maat uit te  dokteren. In beide gevallen leveren wij een oplossing die betrouwbaar, efficiënt en intuïtief qua gebruik is.

Projectmanager - Systeemarchitect

Een projectmanager slaat de brug tussen de eindgebruikers van uw software en zijn programmeurs. De sterke technische en duidelijke communicatievaardigheden van MedDb Solutions garanderen dat uw systeemvereisten tijdens de vertaling niet verloren gaan. De meeste software-systemen, ongeacht of ze bestemd zijn voor het web of voor een computer, bieden uiteindelijk meer functies dan wat oorspronkelijk voorzien was. We kunnen een systeem zo construeren dat het gemakkelijk te onderhouden is en te upgraden, een cruciaal element voor uw succes op lange termijn. 

Database engineer

De data verkrijgen die u nodig heeft en ze snel verkrijgen, is een sleutelvereiste voor het overgrote deel van software-ontwikkeling, ongeacht of deze webgebaseerd of client-server gebaseerd is. Sta ons toe u te tonen hoe de beste praktijken uit de industrie kunnen gebruikt worden om uw volgend database-gestuurd project te optimaliseren. Een goed gecoördineerd team dat handelt volgens een vastomlijnd plan, garandeert dat de verschillende mijlpalen worden bereikt en budgetten worden nageleefd. Dank zij onze stevige vaardigheden op het vlak van projectmanagement kunt u de risico’s van uw volgende inspanning rond software-ontwikkeling indijken.

Data-analyse - Business Object

MedDb gebruikt de SAP Business Objects portfolio die totaaloplossingen biedt, die u in staat kunnen stellen de prestaties van uw onderneming te optimaliseren. Deze oplossingen kunnen u helpen bij het bepalen van uw ondernemingsstrategie, de leemte tussen strategie en uitvoering dichten, en risico en rentabiliteit in evenwicht brengen. Het resultaat? Uw onderneming kan zichzelf in een stevige positie zetten om een voorsprong te nemen  – en te behouden – op de concurrentie. Profiteer van deze oplossingen betreffende BusinessObjects informatiemanagement (IM) die u kunnen helpen om geïntegreerde, nauwkeurige en tijdige data – zowel gestructureerde als ongestructureerde – te leveren binnen uw gehele onderneming. (ref www.sap.com )