Web Design

Web Design

Web design - web architectuur

Web design is in eerste instantie het vormgeven van websites in het internet, maar de term wordt regelmatig in bredere zin gebruikt, waarbij ook het technisch ontwikkelen van websites als onderdeel wordt gezien. Het is een belangrijk aspect van uw web applicatie daar het uw uithangbord of visitekaartje is van uw bedrijf. Volgende onderdelen beschouwt MedDb als inbegrepen in web design:
In tegenstelling tot de traditionele structuur van boeken, met inhoudsopgave, verschillende indexen, een hoofdstukindeling en dergelijke, wordt aan websites over het algemeen een minder lineaire vorm gegeven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse menu’s, zoekfuncties en soms ook inlogfuncties om delen van de inhoud af te schermen voor het grote publiek. Dit wordt vaak Extranet genoemd. Een manier om oriëntatiemogelijkheden in een website te bieden is de zogenaamde navigatie, waarbij het door de gebruiker gekozen pad in de boomstructuur van de website op elke pagina is aangegeven. MedDb kiest de laatste tijd, in overleg met haar klanten vaak voor een design gebaseerd op tyles of foto’s. Zo kan de gebruiker zich intuïtief laten navigeren naar de gewenste informatie. (Zie onze referenties.)

Met de opmars van de smartphone en andere (persoonlijke) apparaten waarmee men toegang kan hebben tot het internet, veranderen ook de eisen die gesteld worden aan een website. Het is niet eenvoudig om bij het ontwerp en de bouw de uiteenlopende vormen van gebruik die inmiddels mogelijk zijn, voor ogen te houden. Met behulp van de webstandaarden kan er toch voor worden gezorgd dat een site in al die gebruikersomstandigheden bruikbaar is. Zo is HTML bedoeld om de inhoud van een webpagina van structuur te voorzien, CSS om de (grafische) stijl vast te leggen. Een voordeel is dat al die componenten los van elkaar kunnen worden ontwikkeld en beheerd. Omdat het gebruik van andere browsers, besturingssystemen en webapparaten gestaag toeneemt, wordt het steeds belangrijker daarmee rekening te houden zodat uw webapplicatie op alle toepassingen kan bekeken worden. maw Al onze web-technologiën zijn responsive.